Putujte sigurno uz putno osiguranje i uživajte u svakom trenutku putovanja!

  • Osiguranje

    Putno zdravstveno osiguranje je dobrovoljno osiguranje čiji je osnovni cilj nužna zdrastvena zaštita osiguranika koji putuju i borave u inostranstvu.

  • Dodatno osiguranje

    Polisa osiguranja pokriva troškove lečenja, medicinske pomoći kao i prevoza u slučaju bolesti, nezgode ili smrti do ugovorenog pokrića. Moguće je ugovoritii dodatno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, gubitka prtljaga, otkaza putovanja uz predhodno ugovoreno putno osiguranje.

  • Vaša polisa

    Polisa putnog osiguranja daje osećaj potpune sigurnosti. Zagarantovana je usluga specijalizovanih asistentskih kuća za pružanje pomoći pri obavljanju pregleda, izboru ambulanti, prijema u bolnicu, pri organizovanju prevoza, pravne usluge i drugih potreba koje mogu da se jave za vreme boravka na putu.