47. Edukativni simpozijum KCS

47. EDUKATIVNI SIMPOZIJUM Klinike za psihijatriju KCS

Narodno pozorište u Beogradu,
24 – 25. oktobar 2022.

Psihopatologija u okvirima MKB 11

Poštovane kolege, cenjeni saradnici, dragi prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast da najavimo održavanje 47. edukativnog simpozijuma Klinike za psihijatriju Univezitetskog kliničkog centra Srbije, sa međunarodnim učešćem, u saradnji sa Udruženjem psihijatara Srbije, Psihijatrijskom sekcijom SLD i Centrom za edukaciju u psihijatriji. Simpozijum će se održati 24. i 25. oktobra 2022. godine u Narodom pozorištu u Beogradu.

Ovaj Simpozujim, pod nazivom „Psihopatologija u okvirima MKB 11“ posvetićemo sagledavanju psihopatološkoh fenomena, a u okvirima najavljene nove klasifikacije MKB 11 ali i savremenom lečenju psihijatrijskih poremećaja. Pozivamo vas da se pridružite simpozijumu na ovu temu, i budete deo jedinstvene prilike za razmenu znanja i iskustva na temu kliničkog i istraživačkog pristupa sagledavanju psihopatologije i farmakološkog tretmanu u psihijatriji. Uvereni smo da će naš 47. Edukativni simpozijum u oktobru biti dobra prilika da psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, lekari na specijalizaciji i svi ostali uključeni u zaštitu duševnog zdravlja razmene ideje i veštine iz naše struke, uvek prepune izazova i otvorenih pitanja. U uverenju i sa željom da ćemo i prilikom ove, za nas i našu struku, veoma značajne manifestacije, uspešno saradjivati, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsednik organizacionog odbora, Prof. dr Milan Latas

Predsednik naučnog odbora, Prof. dr Maja Ivković

Hotelski smeštaj

Za potrebe učesnika obezbeđen smeštaj u obližnjim hotelima. Za sve informacije obratite se agenciji Far&Away:

Adresa: Birčaninova 17a, 11000 Beograd

Telefon:

+381(11) 3614808

+ 381(11) 3614786

+381(11)2657202

Web sajt: www.faraway.rs

Email: office@faraway.rs

SPONZORI