Program

47. EDUKATIVNI SIMPOZIJUM KCS
Psihopatologija u okvirima MKB 11

PONEDELJAK, PRVI DAN
24.10.2022.
Velika scena Narodnog pozorišta
08:00 – 09:00Registracija učesnika
Predsedavajući – Aleksandar Jovanović, Milan Latas, Maja Ivković
09:00 – 10:00Otvaranje Simpozijuma
Predstavljanje knjige “Psihopatologija u okvirima MKB 11”
10:00 – 10:20Psihopatološki doživljaji starosedoca peruanske AmazonijeMaja Todorović Izquierdo,
Univerzitet “Union – Nikola Tesla“
10.20 – 11.20Janssen: Ključni razlozi za upotrebu esketamina u terapiji depresijeMilan Latas, Maja Ivković, Branimir Radmanović, Maja Pantović Stefanović
11.20 – 11.40Pauza
Predsedavajući – Milan Latas, Borjanka Batinić
11.40 – 12.00Čije je moje telo: o eutanaziji i pravu na smrt (psihopatološko i legalni aspekti eutanazije)Violeta Beširević, Pravni fakultet
Univerziteta Union u Beogradu
12.00 – 12.20Opsesivnost i kompulzivnost kroz opsesivno-kompulzivni spektar poremećajaBorjanka Batinić
12:20 – 12:40U šta su prerasli somatoformni poremećaji? Suzana Tošić Golubović, Niš
12.40. – 13.00Poremecaji spavanja u MKB 11 – implikacije za terapiju Slobodanka Pejović Nikolić
13.00 – 14.00Pauza za ručak
Predsedavajući: Bojana Dunjić, Maja Pantović Stefanovi
14.00-14.20Potencijalni sudsko-psihijatrijski izazovi koje donosi nova klasifikacijaBojana Dunjić
14.20 – 14.40Terapija bipolarnog poremećaja u okviru novih kriterijuma MKB 11Maja Pantović Stefanović
14.40 – 15.00Anorexia nervosa: neuropsihološki aspektiIvana Leposavić
15.00 – 15.20Sve nijanse tugeRanka Radulović
15.20 – 16.00Pauza
Predsedavajući: Danijela Tiosavljević, Milica Nešić
16.00 – 16.20Psihijatrijska nozologija iz ugla evolucijeMilica Nešić
16.20 – 16.40Razvoj telepsihologije u periodu pandemijeDragana Đurić Jočić
16.40 – 17.00Koncept autonomije i informisanog pristanka pacijenta – etički aspektiDanijela Tiosavljević
17:00 – 17.20Rekonceptualizacija, revizije i kontraverze u transrodnoj mediciniDragana Duišin
UTORAK, DRUGI DAN | 25.10.2022.Mala scena Narodnog pozorišta “Raša Plaović”
Predsedavajući – Srđan Milovanović, Milan Latas
09.00 – 09.30TMS u okviru različitih aspekata psihopatologijeIgor Filipčić (Zagreb)
09.30 – 9.50Psihopatologija retkih sindromaSrđan Milovanović
09.50 – 10.30Krka: Veza između mentalnih i somatskih bolesti: Otkrivanje COSMOSaMilan Latas, Vladimir Knežević
10.30 – 11.00Pauza
Predsedavajući – Maja Ivković, Stefan Jerotić
11.00 – 11.20Ima li novosti u novoj klasifikaciji psihotičnih poremećaja?Nađa P Marić
11.20 – 11.40Fenomenološka psihopatologija i oblikovanje dijagnoze u psihijatrijiStefan Jerotić
11.40 – 12.00Enaktivizam kao okvir za psihijatrijske poremećajeJanko Nešić, Institut društvenih nauka
12.00 – 12.45Gedeon: 3 godine Reagile u Srbiji: Šta smo naučili?Maja Ivković
12.45 – 13.20Pauza
Predsedavajući – Milan Latas, Maja Ivković
13.20 – 13.40Neurokognitivni deficiti – savremeni pogledBranimir Radmanović, Kragujevac
13.40 – 14.00Savremni aspekti dijagnostike i terapije delirijumaIvana Stašević
14.00 – 14.20Piromanija, kleptomanija, eksplozivno i kompulzivno seksualno ponašanje – izbor ili poremećaj?Vladimir Knežević, Novi Sad
14.20 – 14.40Farmakoterapija – novi aspekti savremenog dobaMaja Ivković
14.40 – 15.00Izazovi u konceptu anksioznih poremećajaMilan Latas
15.00hZavršna reč, zatvaranje Simpozijuma i dodela sertifikata