Info

47. EDUKATIVNI SIMPOZIJUM KCS

UČESNICIKOTIZACIJA
Lekari specijalisti120 Eur
Lekari na specijalizaciji72 Eur
Zdravstveni saradnici i ostali učesnici72 Eur

* Cene su izražene u eurima, a uplata je u dinarskoj protivvrednosti, na dan uplate, po srednjem kursu NBS.

1. UPLATA NA RAČUN


Bankovni transfer u dinarima (srednji kurs Narodne banke Srbije)

Korisnik: FAR&AWAY DOO

Adresa: Birčaninova 17a, 11000 Beograd, Srbija

Račun broj 205-24900-78

Učesnik: Ime-Prezime

Svrha : 47. Edukativni simpozijum – Registracija